ME connect

Het relatiebureau voor merken

ME connect

Het relatiebureau voor merken

ME connect

Het relatiebureau voor merken

ME connect bouwt ME brands

bookcover

Wat is een ME brand?

Een ME brand is een merk dat vanuit een sterk ontwikkelde relationele intelligentie invulling weet te geven aan de psychologische en relationele merkverwachtingen van klanten en consumenten. Een ME brand kan zich hierdoor op een unieke en sterk onderscheidende manier positioneren binnen de markt.

bookcover

Wat is een ME brand?Een ME brand is een merk dat vanuit een sterk ontwikkelde relationele intelligentie invulling weet te geven aan de psychologische en relationele merkverwachtingen van klanten en consumenten. Een ME brand kan zich hierdoor op een unieke en sterk onderscheidende manier positioneren binnen de markt.

Waarom een ME brand?

Een duidelijk onderscheidend merk neerzetten is een opgave die menig marketeer en bedrijfsleider wakker houdt. Want hoe zorg je er in godsnaam nog voor dat jouw merk een duidelijke en relevante plaats inneemt in de markt maar ook en vooral in de hoofden van klanten en consument? Voor veel bedrijven is het antwoord op deze vraag de creatie van een fantastische merkbelofte en merkbeleving. Echter zijn er maar weinigen die deze in de ogen van die klant of consument ook effectief weten waar te maken. Waarom?

Eigen aan een belofte is dat er verwachtingen ontstaan en de klant of consument verwacht dat het merk een oplossing biedt voor zijn probleem. Een positieve merkbeleving is dus in de eerste plaats het resultaat van het waarmaken van die merkbelofte. En net hier dreigt het fout te gaan. Deze verwachtingen ontstaan bij de klant of consument namelijk onbewust en buiten het merk om. Je stuurt als merk dus een belofte de wereld in maar zonder controle te hebben op de interpretaties ervan en de verwachtingen die hieruit ontstaan.

En net vanuit dit gebrek aan controle en inzicht in die interpretaties, slagen merken er in de ogen van klanten of consumenten niet in om hun beloftes na te komen omdat de aangereikte oplossingen niet overeenstemmen met de verwachte.

De vraag is dus; hoe krijgen we als merk controle op die interpretaties die ergens onbewust ontstaan en de daaruit voortvloeiende merkverwachtingen?

Het antwoord op deze vraag is "door de creatie van een relationeel intelligente ME brand".

Waarom een ME brand?Een duidelijk onderscheidend merk neerzetten is een opgave die menig marketeer en bedrijfsleider wakker houdt. Want hoe zorg je er in godsnaam nog voor dat jouw merk een duidelijke en relevante plaats inneemt in de markt maar ook en vooral in de hoofden van klanten en consument? Voor veel bedrijven is het antwoord op deze vraag de creatie van een fantastische merkbelofte en merkbeleving. Echter zijn er maar weinigen die deze in de ogen van die klant of consument ook effectief weten waar te maken. Waarom?

Eigen aan een belofte is dat er verwachtingen ontstaan en de klant of consument verwacht dat het merk een oplossing biedt voor zijn probleem. Een positieve merkbeleving is dus in de eerste plaats het resultaat van het waarmaken van die merkbelofte. En net hier dreigt het fout te gaan. Deze verwachtingen ontstaan bij de klant of consument namelijk onbewust en buiten het merk om. Je stuurt als merk dus een belofte de wereld in maar zonder controle te hebben op de interpretaties ervan en de verwachtingen die hieruit ontstaan.

En net vanuit dit gebrek aan controle en inzicht in die interpretaties, slagen merken er in de ogen van klanten of consumenten niet in om hun beloftes na te komen omdat de aangereikte oplossingen niet overeenstemmen met de verwachte.

De vraag is dus; hoe krijgen we als merk controle op die interpretaties die ergens onbewust ontstaan en de daaruit voortvloeiende merkverwachtingen?

Het antwoord op deze vraag is "door de creatie van een relationeel intelligente ME brand".

Hoe maak ik van mijn merk een ME brand?

Klanten en consumenten maken interpretaties en dit op een onbewust niveau. Maar dit gebeurt niet bij iedereen op dezelfde manier.


ME connect onderscheid op basis van haar jarenlange ervaring en wetenschappelijke achtergrond 13 interpretatieprofielen. Elk van deze profielen beschikt over specifieke kenmerken die bepalend zijn voor de manier waarop merkverwachtingen tot stand komen en voor de uiteindelijke merkkeuze.


Om te komen tot een ME brand is het dus zaak om:

1. inzicht te krijgen in de interpretatieprofielen die binnen de verschillende doelgroepen bestaan;
2. op welke manier hun interpretaties ontstaan;
3. hoe deze kunnen bijgestuurd worden in de voor het merk meest gunstige richting.

Hoe maak ik van mijn merk een ME brand?Klanten en consumenten maken interpretaties en dit op een onbewust niveau. Maar dit gebeurt niet bij iedereen op dezelfde manier.


ME connect onderscheid op basis van haar jarenlange ervaring en wetenschappelijke achtergrond 13 interpretatieprofielen. Elk van deze profielen beschikt over specifieke kenmerken die bepalend zijn voor de manier waarop merkverwachtingen tot stand komen en voor de uiteindelijke merkkeuze.


Om te komen tot een ME brand is het dus zaak om:

1. inzicht te krijgen in de interpretatieprofielen die binnen de verschillende doelgroepen bestaan;
2. op welke manier hun interpretaties ontstaan;
3. hoe deze kunnen bijgestuurd worden in de voor het merk meest gunstige richting.

Kenmerken van een ME brand

Een ME brand is het resultaat van het investeren in relationele intelligentie: welke interpretatieprofielen bestaan er rond ons merk en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanuit ons merk de specifieke verwachtingen van deze profielen inlossen?

Een ME brand spoort problemen in klantenrelaties sneller op omdat storingen die vroeger onopgemerkt bleven of onvoldoende aandacht kregen, sneller zichtbaar worden. Het slaagt erin om deze storingen pro-actief en in lijn met de verwachtingen van de interpretatieprofielen op te lossen en dit voordat er grotere groepen klanten of consumenten last van krijgen.

Daarnaast typeert een ME brand de échte klantgerichtheid van de organisatie en het merk. Dit leidt ertoe dat niet alleen medewerkers sterker verbonden geraken met de klant of consument maar ook de directie en raad van bestuur. Hierdoor juist ervaart de klant of consument  een ME brand als zijn enige juiste keuze en worden concurrenten uitgesloten. Dikwijls ook zijn zeer sterk betrokken merkambassadeurs hiervan het gevolg.

Een ME brand maakt een modeleerbare, psychologisch onderbouwde relatie met de klant mogelijk en kan zich op die manier duidelijk onderscheiden binnen de markt.

Kenmerken van een ME brandEen ME brand is het resultaat van het investeren in relationele intelligentie: welke interpretatieprofielen bestaan er rond ons merk en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanuit ons merk de specifieke verwachtingen van deze profielen inlossen?

Een ME brand spoort problemen in klantenrelaties sneller op omdat storingen die vroeger onopgemerkt bleven of onvoldoende aandacht kregen, sneller zichtbaar worden. Het slaagt erin om deze storingen pro-actief en in lijn met de verwachtingen van de interpretatieprofielen op te lossen en dit voordat er grotere groepen klanten of consumenten last van krijgen.

Daarnaast typeert een ME brand de échte klantgerichtheid van de organisatie en het merk. Dit leidt ertoe dat niet alleen medewerkers sterker verbonden geraken met de klant of consument maar ook de directie en raad van bestuur. Hierdoor juist ervaart de klant of consument  een ME brand als zijn enige juiste keuze en worden concurrenten uitgesloten. Dikwijls ook zijn zeer sterk betrokken merkambassadeurs hiervan het gevolg.

Een ME brand maakt een modeleerbare, psychologisch onderbouwde relatie met de klant mogelijk en kan zich op die manier duidelijk onderscheiden binnen de markt.

Wat klanten zeggen:


We weten nu wat onze klanten écht belangrijk vinden en vooral … waarom. Hierdoor kunnen budgetten veel doeltreffender worden ingezet.


Steeds meer medewerkers zetten de klant centraal en denken vanuit de klant.


De klant centraal zetten en denken vanuit die klant worden plots heel concreet. Het is duidelijk hoe en op welke manier we dit kunnen doen.


We vermijden dat we ongewild, systematisch falen in de ogen van onze klanten.

Wat klanten zeggen:


We weten nu wat onze klanten écht belangrijk vinden en vooral … waarom. Hierdoor kunnen budgetten veel doeltreffender worden ingezet.


De klant centraal zetten en denken vanuit die klant worden plots heel concreet. Het is duidelijk hoe en op welke manier we dit kunnen doen.


We vermijden dat we ongewild, systematisch falen in de ogen van onze klanten.


Steeds meer medewerkers zetten de klant centraal en denken vanuit de klant.

Wat doet ME connect?

ME connect bouwt ME brands. We positioneren merken ten opzichte van hun klanten en consumenten.

Via onderzoek naar interpretatieprofielen bieden we inzicht in het gedrag en de noden van klanten en consumenten zodat een merk op basis van deze kennis op de enige juiste manier kan tegemoet komen aan onbewuste gemaakte merkverwachtingen.

Dit doorgedreven inzicht leidt tot klanten en consumenten die zich duidelijk thuis voelen bij een merk en hierdoor andere merken gaan uitsluiten. Daarnaast verbindt deze kennis werknemers met klanten en leert dit hen hoe te denken vanuit de klant wat zorgt voor een nog sterkere binding met die klant of consument.

ME connect biedt inzicht in de loyaliteit van tevreden klanten en de sterk betrokken brand ambassadors. Deze inzichten worden omgezet naar modellen die toepasbaar zijn op grotere klanten -en consumentensegmenten.

ME connect ontwikkelt op basis van de inzichten een concreet actieplan en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan.

Me connect doet geen marktonderzoek.Wat doet ME connect?ME connect bouwt ME brands. We positioneren merken ten opzichte van hun klanten en consumenten.

Via onderzoek naar interpretatieprofielen bieden we inzicht in het gedrag en de noden van klanten en consumenten zodat een merk op basis van deze kennis op de enige juiste manier kan tegemoet komen aan onbewuste gemaakte merkverwachtingen.

Dit doorgedreven inzicht leidt tot klanten en consumenten die zich duidelijk thuis voelen bij een merk en hierdoor andere merken gaan uitsluiten. Daarnaast verbindt deze kennis werknemers met klanten en leert dit hen hoe te denken vanuit de klant wat zorgt voor een nog sterkere binding met die klant of consument.

ME connect biedt inzicht in de loyaliteit van tevreden klanten en de sterk betrokken brand ambassadors. Deze inzichten worden omgezet naar modellen die toepasbaar zijn op grotere klanten -en consumentensegmenten.

ME connect ontwikkelt op basis van de inzichten een concreet actieplan en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan.

Me connect doet geen marktonderzoek.Onze dienstenOverkoepelende diensten
Psychologische en relationele segmentatie van klant en markt
Training en opleiding
Consumer centric change management
Client en consumer modeling

R&D
product & concept testing

Strategie
Visie -en missiebepaling
Merk -en marktpositionering
UCP-bepaling

Sales
Salesstrategie
Klanten -en marktsegmentatie
Klantenrelaties

After sales
Reputatiemanagement
Conversatieanalyse social media
Customer relations

Marketing
Marketingstrategie
Communicatiestrategie
Communicatiebriefing
Concept & creatietestingR&D

Strategie

Sales

After sales 

Marketing

Psychologische en relationele segmentatie van klant en markt

Training en opleiding

Consumer centric change management

Client & consumer modeling

Contacteer ons

Interesse in ME brands? Van uw merk een ME brand maken?
We maken graag tijd voor u.ME connect
Kardinaal Mercierplein 1
2800 Mechelen
connect@me-connect.be

Van uw merk een ME brand maken?
We maken graag tijd voor u.ME connect
Kardinaal Mercierplein 1
2800 Temse
connect@me-connect.be